Hans Madsen Koefoed
30. juni 2014

Født: Omk 1550
Død: 1623 i Nyker sogn på Bornholm
Far: Mads Kofoed
Mor: Gunhild Hansdatter
Gift: med ? Clausdatter
Børn: 1588 Mads Hansen Koefoed
1592 Claus Hansen Koefoed
1594 Jacob Hansen Koefoed
1595 Oluf Hansen Koefoed
1598 Peder Hansen Koefoed
1602 Karen Hansdatter Koefoed

Blykobbegård
Nyker sogn

Klik på billedet og få vist et større samt flere billeder

Hans var ejer af Blykobbegård i Nyker sogn på Bornholm. Blykobbegård var en frimandsgård og Hans kaldte sig også for "Frimand". Dvs. en halvadelsmand. Frimandsgårde var som adelsgods fritaget for skatter. Udover Blykobbegård ejede Hans også flere andre gårde bl.a. 2. vornedegård - Heslegård - i Østerlars sogn.
Deltog i 1572 i "Frimandsmødet" på Bornholms landsting, hvor 3 danske rigsråder var tilstede. Mødet afholdtes for at få rede på, hvem der var frimænd på Bornholm. Hans brødre Peder og Jens deltag ligeledes i mødet. Det blev disse brødre, der kom til at arve landsdommer Jens Kofoeds store formue, sammen med en vis Albert Hansen på sin hustru Karine Mikkelsdatters vegne.
Hans Madsen Kofoed nåede at se sin store børnefolk komme godt i vej. Priviligerede var de allerede født ind i frimandsslægten, og med mægtige og fornemme slægtninge. Ved giftermål udbyggede de yderligere slægtens position og formue, og børnebørnene, hvoraf alene 4 Mads'er, 3 Hans'er, Jens'er og Per'er, begyndte at myldre frem, inden Hans Kofoed omkring 1623 døde på Blykobbegård.
I 1608 var Hans med som udsendingj til valgkåring af Prins Christian d. 6. maj i København og deltog i adelens hyldning af denne i Lund 1610. Han førte "gavlsparren" som våbenmærke fra 1595.