Store Krashavegård i Klemensker sogn på Bornholm

Store Krashavegård 1946 Foto tilhører Det Kgl. Bibliotek.
20. selvejergård Store Krashavegaard, kommer af en nærliggende Sø (Myr, hvor man kradsede fisk ). Ifl. Kure gårdregister var første ejer adelsmanden Oluf Thuesen, som blev henrettet af høvedsmanden på Hammershus i år 1500. Han boede antagelig på 4. vornedegård Store Frigård i Østermarie. Gården arvedes af hans søn landsdommer Mogens Uf, derefter arvedes den af Mogens Ufs datter i 1584 Margrethe Uf, der var gift Christen Clausen Kjøller, der boede på sædegaarden St. Hallegaard i Olsker. Anders Monsen, der overtog gården i 1685, hængte sig i en halsklud i kirkens våbenhus i 1734, blev alligevel begravet på kirkegården.

Kilde: Aage Kure.

Gården, der i dag er nedlagt, ligger ca 2 km nord for Klemensker by.
Store Krashavegård 1949 Foto tilhører Det Kgl. Bibliotek.
Kendte fæstere og ejere af gården
Overtagelse
Oluf Tuesen - ?-1500
1537 Mogens Uf - 1499-1565
1584 Christen Clausen Kjøller - ?-1586
1598 jb Lasse Ibsen
1610 Oluf Rasmussen
1617 jb Hans Laursen
1642 Laurids Hansen
1646 jb Hans Lauridsen
1648 Laurids Hansen
1667 Jens Lauridsen
1671 Peder Ibsen
før 1677 Peder Hansen
1686 Anders Mogensen - ?-1734
1719 jb Niels Andersen - ?-1736
1736 arv Jacob Nielsen Kofoed - 1725-?
1741 køb Peder Larsen - 1708-1784
1741 mageskifte Anders Jørgensen - 1690-1764
1758 Anders Andersen - 1709-?
1759 Anders Svendsen - 1724-?
1780 Hans Kofoed - 1751-1809
1782 Didrich Kofoed - 1754-1830
1795 Anders Hansen Sort - 1750-1808
1801 Hans Christian Mahler - 1750-1827
1801 Niels Christiansen Munch - 1767-1830
1806 Jørgen Sandby Rasmussen - 1777-1862
1808 Rasmus Mogensen - 1766-1822
1822 Hans Rasmussen Kofoed - 1797-1873
1837 Jørgen Mogensen Dalby - 1808-1871
1871 Jens Jørgen Dalby - 1839-1893
1903 Frederik Grant Stender - 1877-1931
1913 Andreas Christian Hansen - 1873-1924
1919 Hans Rømer Westh - 1893-1979
1923 Niels Anker Kofoed Nielsen - 1892-1981
1947 Arne Andreas Hulgaard - 1919-?
før 1967 Henning Kure Marker - 1931-?
1972 Arne Roald Nielsen

jb = står i jordebogen det år