Østre Klintebygård i Ibsker sogn på Bornholm

6. vornedegård Østre Klintebygaard - Klinby - I Klindby - Fuglsangsgaard - Gaggegaard. Efter 1060, hvor biskop Egino fra Dalby Kloster var på Bornholm for at omvende Bornholmerne til kristendom, blev 6. og 2o. vg i Klinteby givet som sjælegaver til Dalby Kloster, der i 1303 videreskødede dem til Lund domkapitlet. Men gården må være videreskødet til adelsmanden Trud Myhre , så han d. 29/6 1489 kun videregive den til sin søn Peder Myhre, som måtte skifte med sin søster Karin i Rønne. Herefter bliver næste ejer hans søn Hans Pedersen Myhre, og nu er det hans datter Mette Hansdatter Myhre, der arver gården. Hun gifter sig med landsdommer Peder Hansen Uf på Simlegård. Fuglsangsgård arves af deres dattersøn Claus Gagge, hvis farfar var Jurisdiktionsfoged Henning Gagge.
Claus Gagge med familie dør af pest i 1654, men datterdatter Kirsten Kofoed overlever og arver Fugl-sangsgård, sammen med mange andre gårde, men boede ikke her. Hun ejede bl.a. sædegården Vællensgård, hvor hun boede.
Efter Claus Gagge kaldtes gården Gaggegaard.

Kilde: Aage Kure.

Gården har i dag et tilligende på 24 ha og ligger i den sydlige del af sognet op mod Paradisbakkerne.


De 2 første billeder er fra ca 1920.
Østre Klintebygård 1951 ©Det Kongelige Bibliotek.


De 2 sidste billeder
er fra 2006

Kendte fæstere og ejere af gården
Overtagelse
Truid Myhre - ?-1489
1489 Peder Myhre
Hans Pedersen Myhre
Peder Hansen Uf - 1536-1596
Jærgen Henningsen Gagge
Claus Gagge - 1590-1654
Henning Albertsen - 1616-1693
1695 Jacob Mortensen - 1659-1716
1719 Peder Hansen - 1670-1745
1729 Hans Hansen Høg - 1703-1758
1735 Peder Hansen - 1670-1745
1743 Hans Pedersen - 1724-1799
1794 Michel Hansen - 1760-1840
1831 Mads Mikkelsen - 1800-1841
1842 arv Lars Peter Mikkelsen - 1837-1924
opsdr Jens Peter Ipsen - 1813-1892
1897 Laurids Andreas Mikkelsen - 1869-1948
Carl Andreas Sommer - 1880-1964
Julius Larsen - 1873-1949
Johannes Rømer Madsen - 1906-1988