Højlyngen 1872Da det i slutningen af sidste århundrede (1800'tallet) blev almindeligt at fotografere udendørs, var det meste af Højlyngen allerede opdyrket. Enkelte kunstnere har besøgt Bornholm, bl.a. Otto Haslund (1842-1917), en god ven af Kristian Zahrtmann. Fra 1868 til 1872 var han flere gange på Bornholm. I 1872 malede han "Køer på stenet mark, Bornholm"; maleriet giver os en fornemmelse af Højlyngens stenede løkker, som blev anvendt til græsning af køer.

Kilde: "fra Bornholms Museum".